Wat

Design Thinking biedt een nieuwe aanpak van vraagstukken. Het gebruikt methoden die resulteren in creatieve en innovatieve oplossingen, voor bedrijfsvraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Het benut linker- en rechterhersenhelftdenken tegelijkertijd waardoor niet alleen op economische gronden keuzes worden gemaakt. Juist de meervoudige benadering levert innovatie en doorbraken op.

Design Thinking is een beproefde methode die nieuwe initiatieven als startups, spin offs, joint ventures en (maatschappelijke) innovatieprojecten oplossingen biedt. Holistisch, creatief, empathisch, met focus op de eindgebruiker. Het opent nieuwe wegen naar nieuwe mogelijkheden.

Waarom

 1. ‘Designdenken is bedrijfsstrategie geworden’

  Financieel Dagblad, Gerben van der Marel, 9 januari 2016

  “Door alle digitale disruptie wordt de urgentie van innovatie meer dan ooit gevoeld. Het belang van de ervaring van de eindgebruiker, waar ontwerpers altijd mee bezig zijn, wordt eindelijk erkend.

  Het zogenoemde designdenken bestaat al langer. In het huidige digitale tijdperk staan grote traditionele ondernemingen steeds meer onder druk. Bedrijven als Uber en Airbnb, bij wie creatief denken in de genen zit, ontwrichten markten. Met digitale transformatie hoog op de agenda verovert het design denken nu ook een belangrijke plek in de bestuurskamers van traditionele bedrijven.

  In het design denken draait het niet meer alleen om het mooie ontwerp van een product, een app of de website. Bij design denken maken designbeginselen als het centraal stellen van de eindgebruiker en gebruiksgemak in de hele organisatie een opmars. Designers zijn gericht op het grotere probleem, ze omarmen abstracte uitdagingen en onzekerheden. Door het aanwakkeren van de verbeelding ontstaan nieuwe ideeën en innovatie, zo is de gedachte. Managers wordt geleerd continu productverbeteringen door te voeren op basis van feedback van eindgebruikers."

  1. ‘Design Thinking is diep verbonden met de huidige fase in de samenleving '

   Design Thinking conferentie, Dick Rijken, 1 oktober 2016

   "Ik maak gebruik van perioden in de geschiedenis om te duiden waarom het ontwerp nu de wetenschap vervangt als de dominante manier om vraagstukken op te lossen.

   De Verlichting gaf ons de wetenschap als benadering om vraagstukken op te lossen. Deze periode werd gevolgd door de romantiek die probeerde om daarnaast wat ruimte voor emoties en intuïtie te maken. Daarna werd in het modernisme geprobeerd om de wetenschappelijke en emotionele manier van kijken naar de wereld te verenigen. De Nazi's en de tweede wereldoorlog maakten op brute wijze een eind aan ons geloof in de romantische kijk op de wereld en wierpen ons terug naar de wetenschappelijke methode van de Verlichting.

   Vandaag reageren we meer emotioneel op onze vraagstukken, meer als de romantici. We hebben te maken met complexe problemen die veranderen terwijl je ernaar kijkt en waar de grenzen niet duidelijk te benoemen zijn. In feite weet dat je deze complexe vraagstukken - wicked problems - pas goed doorgrondt, nadat je ze hebt opgelost. Ze kunnen niet vooraf worden begrepen vanuit bestaande paradigma's en kunnen om die reden niet worden opgelost puur en alleen met behulp van de wetenschap. We moeten wijsheid benutten wat meer intuïtief is dan intellectueel: het vereist integratie en gevoel.

   Design thinking is meer in contact met intuïtie en daarom biedt het ons een nieuwe manier om vraagstukken op te lossen"._

Hoe

Design Thinking volgt het Double Diamond model waarin gestart wordt met het definiëren van de vraag. Dat lijkt voor de hand liggend, maar is het niet altijd. Zo werd ik uitgenodigd een fondsenwervingsplan te schrijven, wat resulteerde in het maken van een strategie en daaruit volgende productontwikkeling alvorens we inderdaad de juiste fondsen benaderden. Formuleren van de uitdaging - the challenge - is stap 1.

De volgende stap is onderzoeken wat beschikbaar is, en eventueel aanvullen met onbekende factoren. Vervolgens gebruiken we al die informatie om tot nieuwe ideeën te komen en daaruit keuzes te maken en deze te testen. Eventueel herhalen we deze stappen. Idealiter maken we de organisatie vaardig in het herkennen van het proces waarmee de organisatie lerend wordt.

Design Thinking is daarmee voor vele toepassingen effectief inzetbaar. Het verbindt diverse disciplines binnen de organisatie en stelt samenwerken voorop voor coherentie profilering en communicatie naar de klant en gebruiker.

 1. ... strategie voor communicatie...

  Develops faciliteert het proces van creatieve en strategische ontwikkeling voor commerciële en culturele bedrijven; een communicatiestrategie, merkontwikkeling of corporate identity, voor onder meer

 • BNO
 • DutchDFA
 • Medialab (Vestia, Gemeente Den Haag, Cultuurfabriek)

 1. ...(ontwerpend) onderzoek...

  Develops benadert van nature zaken analytisch, is nieuwsgierig en werkt ook graag voor Think-and-Do-Tanks waaronder

 • eSociety Instituut (Lectoraat Haagse Hogeschool)
 • Nederlands Vormgevingsinstituut

 1. ... product- en dienstontwikkeling ...

  Develops creëert, al dan niet in in co-creatie, strategieën, concepten en ideeën voor producten en diensten voor bijvoorbeeld

 • HART
 • Mangogos

  1. ...coaching voor jong talent of startup...

   Develops begeleidt de ontwikkeling van starters en talent op basis van ervaring bij business incubators en seed capital funds. Develops participeert daarnaast in start-ups en projecten in de eerste fase. En initieert projecten. Voor profit, non-profit en not-for-the-profit. Samenwerkingen met

  • Digitale Pioniers (Kennisland)
  • A Day Of
  • Willem de Kooning Academie Rotterdam

  1. ...project financiering...

   Financiering kan niet zonder nieuwe verdienmodellen, en product- en dienstontwikkeling zijn daarbij essentieel.

  • HART
  • Mangogos


Wie

Nu ruim 20 jaar adviseer en ondersteun ik - Sandra van Vliet - profit en non-profit organisaties en overheden bij het ontwikkelen, financieren en realiseren van digitale en crossmediale projecten. Ik werk als projectleider en conceptontwikkelaar graag aan creatieve, culturele, educatieve en sociaal-maatschappelijke projecten.

Als productontwerper en design manager van origine ben ik op mijn best in de eerste fase van een project als het perspectief regelmatig wijzigt door nieuwe kennis, middelen en informatie en gestaag overgaat in de realisatiefase waarin ideeën werkelijkheid worden.

Ik word enthousiast van het aanpakken, analyseren en oplossen van een complex ontwerpgerelateerd vraagstuk en breng kwaliteiten in als creativiteit, theoretische methoden en een ondernemende, innovatieve geest. Ik werk graag samen in projectteams met uiteenlopende zakelijke en creatieve expertise, ook uit mijn eigen brede netwerk.

 1. Referenties

Josta de Hoog, Research Fellow Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR);

“In de tijd dat Sandra projectleider was van het Digitale Pionier programma bij Kennisland, was ik een van de 'digitale pioniers'. Haar vragen tijdens de selectie periode waren scherp en to the point en haar professionele ondersteuning van het project was uitstekend. Door haar inspiratie en professionele begeleiding, hielp ze veel van de projecten van de Pioniers een geheel nieuw level te bereiken. Sandra is zeer oplossingsgericht en creatief en haar sprankelende persoonlijkheid maakt het zeer prettig werken met haar. "

Hans Brouwer, Directeur HART Haarlem;

“Sandra van Vliet heeft mij geadviseerd op het terrein van fonds- en sponsorwerving voor HART. Zij heeft hiervoor een aantal voorstellen ontwikkeld waarbij zij in staat bleek om de creatieve kracht van Hart te koppelen aan relevante vraagstukken in de profit en non-profit sector. Dankzij deze creatieve denkkracht van Sandra zal HART in de toekomst met deze proposities beter in staat zijn om nieuwe geldstromen aan te boren voor haar activiteiten."

Karin Langeveld, Eigenaar Trapped in Suburbia;

“Sandra is een prettig persoon om mee samen te werken, gedreven, positief vernieuwend en vakkundig. Met haar oneindig enthousiasme weet ze teams te inspireren, motiveren en verbinden. Ze is een snelle schakelaar, goede organisator en zeer oplossingsgericht. Een plezier om mee te werken! "


Waar

 • Bel of voor een kennismaking
Develops
Jacobijnestraat 6
2011 TH Haarlem Google Maps

06 26 122 967