Wat

Is er in het bedrijf of de organisatie behoefte aan een methode en menskracht om te kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen, en die te vertalen naar concepten, innovatie, strategie, businessmodel of beleid?

In de huidige aanpak van uitdagingen wordt bij voorkeur vertrouwd op een analytische aanpak. Echter het nieuwe tijdperk vereist nieuwe manieren van denken, leren en ontwikkelen, waarbij naast de analyse en ratio, de synthese en intuïtie waardevol zijn. In de Design thinking methode komen al deze aspecten aan bod.


Waarom

  1. "Op zoek naar alternatieve sociale scenario’s voor een nieuwe tijd'’

    "De toekomst staat in het teken van ingrijpende transities. Klimaatverandering is klimaatcrisis geworden, de wereldpolitiek verhardt, de sociale ongelijkheid groeit. Burgers worden consumenten en consumenten zijn handelswaar. Populisten vervalsen, bedrijven koloniseren en zoekmachines versnipperen ons collectieve geheugen, juist nu we dat zo hard nodig hebben. Want de transities stellen ons voor grote vragen: Wie zijn wij? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar?"

    "Het gaat er nu vooral om te onderzoeken wat we nog kunnen willen. En precies daarin schuilt de kracht van ontwerpend onderzoek. Anders dan academisch onderzoek, dat op zoek is naar de waarheid, of toegepast onderzoek, dat op zoek is naar de markt, wil ontwerpend onderzoek een probleem oplossen door de toekomst te verkennen, door mogelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken".

    "Ontwerpend onderzoek stelt ontwerpers en opdrachtgevers in staat om samen met onder meer burgers, overheden, bedrijven en bestuurders op zoek te gaan naar hun toekomst. Welke toekomst ze kunnen willen realiseren. Ontwerpend onderzoek leidt dus nooit tot een blauwdruk, maar tot een ontwerp dat verbeeldt wat we kunnen willen".

    "Technologie alleen gaat ons niet redden. We moeten onder grote tijdsdruk en deels op ons gevoel – dus verkennend, tastend, dichtend, verwoordend, verbeeldend, ontwerpend – op zoek naar alternatieve sociale scenario’s voor een nieuwe tijd". George Brugmans en Marleen Stikker in NRC, juni 2019


Hoe

Design Thinking gebruikt methoden die resulteren in creatieve en innovatieve oplossingen, voor bedrijfsvraagstukken en maatschappelijke uitdagingen, en levert innovatie en doorbraken op.

Design Thinking is een beproefde methode die nieuwe initiatieven als startups, spin offs, joint ventures en (maatschappelijke) innovatieprojecten oplossingen biedt. Holistisch, creatief en empathisch, door zijn focus op de eindgebruiker.

Design Thinking volgt het Double Diamond model dat leidt tot specifieke oplossingen.

FRAME Een goed geformuleerde vraag is een half opgelost probleem.

RESEARCH We onderzoeken wat beschikbaar is aan informatie, bevindingen en data, en doen eventueel aanvullend onderzoek.

IDEATION Vervolgens gebruiken we die informatie om tot nieuwe ideeën te komen, bijvoorbeeld een toekomstvisie, een customer of employer journey, strategie, een dienst of product.

PROTOTYPE TEST Daaruit volgen keuzes of prototypen die getest worden.


Wie

Mijn naam is Sandra van Vliet, en ik hou zeer van dat moment waarop een project ontstaat.

Nu ruim 20 jaar adviseer en ondersteun ik denk-tanks, non-profitorganisatie en bedrijven met design thinking, strategische communicatie en branding.


Waar

  • Bel of voor een kennismaking
Develops
Stationsplein 80
2011 LM Haarlem Google Maps

0626122967