Wat

Succes valt of staat met anticiperen op ontwikkelingen in je omgeving. Het is zaak steeds nieuwsgierig te zijn naar wat er voorbij de volgende bocht te zien is en dat te vertalen naar je strategie en businessmodel. Juist in deze tijd van extreme verwachtingen, snelle veranderingen en complexe structuren is het essentieel om tijdig de juiste keuzes te maken.

Uitgaande van de eigen competenties, capaciteiten en kansen is actief inspelen op de belangrijkste trends van belang. Trends die vormgeven aan de toekomst van technologie, samenleving en markt om je positie te behouden, op nieuwe markten toe te treden of deze te creëren. Innovatiekracht en sterke concepten zijn daarin een onmisbare factor, voor zowel bedrijven als maatschappelijke vraagstukken.

In de huidige aanpak van uitdagingen wordt bij voorkeur vertrouwd op een analytische aanpak. Het nieuwe tijdperk heeft nieuwe manieren van denken, leren en ontwikkelen nodig. Uitdagingen worden complexer en dynamischer. Niet alleen de linkerhersenhelft en analyse en ratio van belang, ook de rechterhersenhelft met zijn synthese en intuïtie moet worden benut.

Design Thinking gebruikt methoden die resulteren in creatieve en innovatieve oplossingen, voor bedrijfsvraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Het benut linker- en rechterhersenhelftdenken waardoor niet alleen op economische gronden keuzes worden gemaakt. Juist de meervoudige benadering levert innovatie en doorbraken op.

Design Thinking is een beproefde methode die nieuwe initiatieven als startups, spin offs, joint ventures en (maatschappelijke) innovatieprojecten oplossingen biedt. Holistisch, creatief, empathisch, met focus op de eindgebruiker.

Waarom

 1. ‘Designdenken is bedrijfsstrategie geworden’

  Financieel Dagblad, 2016

  “Door alle digitale disruptie wordt de urgentie van innovatie meer dan ooit gevoeld. Het belang van de ervaring van de eindgebruiker, waar ontwerpers altijd mee bezig zijn, wordt eindelijk erkend.

  Het zogenoemde designdenken bestaat al langer. In het huidige digitale tijdperk staan grote traditionele ondernemingen steeds meer onder druk. Bedrijven als Uber en Airbnb, bij wie creatief denken in de genen zit, ontwrichten markten. Met digitale transformatie hoog op de agenda verovert het design denken nu ook een belangrijke plek in de bestuurskamers van traditionele bedrijven.

  In het design denken draait het niet meer alleen om het mooie ontwerp van een product, een app of de website. Bij design denken maken designbeginselen als het centraal stellen van de eindgebruiker en gebruiksgemak in de hele organisatie een opmars. Designers zijn gericht op het grotere probleem, ze omarmen abstracte uitdagingen en onzekerheden. Door het aanwakkeren van de verbeelding ontstaan nieuwe ideeën en innovatie, zo is de gedachte. Managers wordt (aan de hand daarvan) geleerd continu productverbeteringen door te voeren op basis van feedback van eindgebruikers."

Hoe

Design Thinking volgt het Double Diamond model dat leidt tot specifieke oplossingen. Hierin wordt gestart met het definiëren van de vraag, de challenge.

FRAME. Een goed geformuleerde vraag is een half opgelost probleem. RESEARCH. De volgende stap is onderzoeken wat beschikbaar is aan informatie, bevindingen en data, en dat eventueel aanvullen. IDEATION. Vervolgens gebruiken we die informatie om tot nieuwe ideeën te komen. PROTOTYPE TEST. Daaruit volgen keuzes die getest kunnen worden, bijvoorbeeld aan de hand van prototypen.

Indien nodig wordt het proces op onderdelen herhaald voor versterking. Idealiter maken we de organisatie vaardig in het herkennen en toepassen van het proces waarmee deze lerend wordt.

Design Thinking is daarmee voor vele toepassingen effectief inzetbaar. Het verbindt diverse disciplines binnen de organisatie en stelt samenwerken voorop voor klantbenadering, coherentie in profilering en crossmediale communicatie.

Develops ondersteunt daarbij in

 1. branding en communicatie

  • Euro RSCG BIKKER
  • DutchDFA
  • Keja Donia Design - Schuitema, Royal Club e.a.
  • NPS C-land Corporate Identity
  • Mangogos Int. NCID, Effective Brands, TimeforSense

  1. ontwerpend onderzoek
  • Tuinwijk-Zuid
  • eSociety Instituut

   1. <